Meritve

Storitev opravimo kvalitetno in strokovno. Tekom opravljanja naših storitev ste vabljeni, da nas obiščete na lokaciji in sami preverite naše delo in kakovost izvedbe.

Po končanem vrtanju se izvedejo meritve izdatnosti vodonosnika. Z izvedbo črpalnega poskusa določimo lastnosti vodonosnika in izberemo potrebne parametre črpanja. Tako pridobljeni podatki so osnova za izdelavo dokumentacije potrebne za pridobitev vodnega dovoljenja. 

Naše toplotne črpalke imajo najvišji možen rang merjenja temperatur in izkoristkov toplotne energije. Toplotne črpalke so povezave na informacijski center, kjer beležijo vse podatke tudi na letni osnovi. Tako vam lahko zagotovimo nemoteno delovanje vašega toplotnega sistema. Sistem elektronsko uravnavamo na osnovi pridobljenih podatkov, s tem vam strošek ogrevanja dodatno zmanjšamo.

Pošljite nam sporočilo

Kontakt

 

Številka: 080 72 87
Elektronska pošta: info@geotech.si
Naslov: Opekarska ulica 16, 8250 Brežice