Raba podtalnice

Storitev opravimo kvalitetno in strokovno. Tekom opravljanja naših storitev ste vabljeni, da nas obiščete na lokaciji in sami preverite naše delo in kakovost izvedbe.

 

Podzemno vodo lahko izkoristimo kot odličen toplotni vir za toplotno črpalko voda-voda. raba podzemne vode ali tudi podtalnice za potrebe ogrevanja in hlajenja s toplotno črpalko je optimalna, če se na zemljišču, kjer stoji zgradba, podtalnica ne nahaja globlje od 20 do 40 metrov. S tem je zagotovljeno, da bo energija potrebna za dvig podzemne vode minimalna, glede na pridobljeno toplotno energijo. Pomembno je, da je voda na razpolago v zadostnih količinah in da je struktura tal primerna. Posebno pozornost je pri vsem tem potrebno nameniti temu, da je vode zadosti tudi v sušnem obdobju. Običajno so najprimernejši vodonosniki za rabo podtalnice plitvi in odprti vodonosniki, v peščenih ter prodnih naplavinah.

 

Za enodružinsko hišo s toplotnimi potrebami med 12 do 15 kW, potrebujemo približno 2,5 m3/h konstatnega pretoka podzemne vode. Seveda pa si je potrebno pred rabo podtalnice pridobiti dovoljenje pristojnega organa za njeno rabo. Da ugotovimo, če količina vode ustreza vsem zahtevam, priporočamo izvedbo potrebnih meritev pretoka, temperature ter kemijskih in fizikalnih lastnosti podzemne vode.

 

Bistven dejavnik za odločitev za rabo podtalnice je vsekakor kvaliteta vode. Pogosto je potrebno pridobiti analizo vode, ki nam da informacijo o tem, kateri materiali so najprimernejši za izdelavo uparjalnika toplotne črpalke. Razen tega se, s pomočjo določanja prisotnosti železa in mangana, ocenijo potencialne nevarnosti črpalne vrtine. Na podlagi vseh potrebnih raziskav in analiz se izdela potrebna dokumentacija in pridobi dovoljenje od pristojnih institucij za rabo podtalnice. Izvedbo vrtine in vodnjaka lahko izvede samo podjetje, ki je za to pristojno.

 

Za dvig podzemne vode od vrtine do toplotne črpalke se praviloma uporabljajo potopne črpalke. Za uporabo do maksimalne globine 6 m lahko uporabimo tudi centrifugalno črpalko , ki jo vgradimo nad površino zemlje. Mere potopne črpalke prilagodimo glede na velikost toplotne črpalke in potrebno količino volumskega pretoka vode. Določanje črpalne višine je odvisno od tlačnih izgub toplotne črpalke, cevne instalacije, od vgrajenih armatur, kakor tudi od višinskega razmerja med nivojem podtalnice in nivojem toplotne črpalke.

Pošljite nam sporočilo

Kontakt

 

Številka: 080 72 87
Elektronska pošta: info@geotech.si
Naslov: Opekarska ulica 16, 8250 Brežice