Izvedbeni inženiring

Storitev opravimo kvalitetno in strokovno. Tekom opravljanja naših storitev ste vabljeni, da nas obiščete na lokaciji in sami preverite naše delo in kakovost izvedbe.

 

Če želi investitor izvrtati novo geotermalno vrtino, je treba raziskave in izvedbo tega projekta izvajati postopoma ter interdisciplinarno. Iz naravnih dejavnikov, ki jih ugotavljamo z geofizikalnimi, hidrogeološkimi in geokemičnimi raziskavami, lahko predvidimo ustrezen način rabe termalne vode, na čemer temelji tehnološka in energetska zasnova projekta. Njegovo največjo učinkovitost in ekonomičnost lahko ob ustreznem poznavanju tveganja dosežemo s postopnim razvojem vira. Temelj za učinkovito rabo geotermalne energije predstavlja raziskovalno vrtanje.

Z opremo katero imamo na razpolago, izvedemo strukturno-raziskovalne vrtine in sicer v vertikalnih kot tudi v horizontalnih smereh. V vrtinah po potrebi izvedemo SPT teste, na pridobljenih vzorcih pa različne laboratorijske teste ter test s krilno sondo in penetrometrom, katerih rezultate ustrezno ovrednotimo v geološko-geomehanskem poročilu. Med vrtanjem se vrši strokovna spremljava ter geološki popis vrtine, s strani za to usposobljenih kadrov.

Omeniti velja, da je pri izvedbi geomehanskih vrtin za potrebe temeljenja objekta, smotrno te iste vrtine povrtati in primerno poglobiti ter jih tako v končni fazi uporabiti kot črpalne vrtine za potrebe ogrevanja ali hlajenja bodočega objekta z uporabo toplotne črpalke, če to seveda dopuščajo geološki in hidrogeološki pogoji. Ker imamo vrtalno garnituro ki to omogoča, lahko dela združimo in jih izvedemo sočasno. S tem se projekt racionalizira, saj se vrtalna dela ne podvajajo.

Pošljite nam sporočilo

Kontakt

 

Številka: 080 72 87
Elektronska pošta: info@geotech.si
Naslov: Opekarska ulica 16, 8250 Brežice