Reference

V času našega obstoja smo uspešno zaključili več kot 150 projektov, naše delo je bilo opravljeno strokovno in kvalitetno. V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj naših del.

 

Vrtec Mavrica Brežice

V vrtcu Mavrica Brežice smo naredili več vrtin, ki smo jih opremili z vertikalnim zemeljskim kolektorjem – geosondo. Sistem smo povezali v celoto ali geotermalno polje ter ga priklopili na naše toplotne črpalke Geopower. Z oddaljenim sistemom upravljanja vodimo toplotno postajo, klimatizacijo prostorov, tako ogrevanja kot hlajenja na daljavo. Kotlovnica objekta z vgrajeno opremo je sestavljena na način, da je tudi v primeru izpada katerega od virov ogrevanja zagotovljeno nemoteno ogrevanje.

Dom upokojencev Muretinci

V domu upokojencev Muretinci smo naredili vrtine voda-voda. Z našim toplotnim sistemom Geopower sedaj ogrevamo stare in nove prostore. Prav tako smo poskrbeli za ogrevanje sanitarne vode.

Objekti v Desterniku

V sklopu javno zasebnega partnerstva smo objekte osnovne šole, kulturnega doma in zdravstvenega doma Destrnik opremili z vertikalnim zemeljskim kolektorjem -geosondo. Sistem smo povezali v celoto – geotermalno polje ter ga priklopili na naše toplotne črpalke Geopower.

Gostilna pri Jerneju

V gostilni pri Jerneju Šentjernej smo naredili več vrtin, katere smo opremili z vertikalnim zemeljskim kolektorjem – geosondo. Sistem smo povezali v celoto, t.i. geotermalno polje, ter ga priklopili na naše toplotne črpalke Geopower. Z oddaljenim sistemom upravljanja vodimo toplotno postajo, klimatizacijo prostorov, tako ogrevanja kot hlajenja na daljavo.

URI Soča

Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu – Soča smo v notranjih kletnih prostorih uporabili razdelilno baterijo, ki je namenjena povezavi dveh ali več Geotech sond v enoten sistem.

HESS d.o.o

Sodelovali smo tudi pri izgradnji HE Brežice, za katero smo izvrtali več 10 kontrolnih vrtin. Prav tako smo za družbo Hidroelektrarne na spodnji Savi d. o. o. v letu 2016 očistili in pripravili več kot 60 piezometerskih vrtin za potrebe vgradnje merilne opreme.

HE Brežice

Sodelovali smo tudi pri izgradnji HE Brežice, za katero smo izvrtali več 10 kontrolnih vrtin. Prav tako smo za družbo Hidroelektrarne na spodnji Savi d. o. o. v letu 2016 očistili in pripravili preko 60 piezometerskih vrtin za potrebe vgradnje merilne opreme.

Sidriranje konstrukcij ter nestabilnih pobočij

Postopek sidranja uporabljamo za varovanje nestabilnih pobočij ali konstrukcij, ki so v kamninah in zemljinah. Sidra so eden glavnih nosilnih gradbenih elementov, ki prenesejo natezno silo s sidrane gradbene konstrukcije v tla ali steno. S tem dosežemo stabilizacijo pobočja ali konstrukcije brez pomikov sidranega objekta.

Pošljite nam sporočilo

Kontakt

 

Številka: 080 72 87
Elektronska pošta: info@geotech.si
Naslov: Opekarska ulica 16, 8250 Brežice